Kennisbank

Wat regelt de Wet plattelandswoning?

  1. dat de bestemming van gebouwen zoals opgenomen in het bestemmingsplan bepalend zijn voor de mate van milieubescherming en niet langer het feitelijke gebruik;
  2. dat plattelandswoningen kunnen worden opgenomen in het bestemmingsplan, waarmee bewoning door derden, die geen binding hebben met het ter plaatse opererende agrarische bedrijf, planologisch wordt toegestaan.
Neem contact op of kom langs op kantoor.
De koffie staat klaar!

Contactformulier →Of bel direct: 0226 555 777
Team Klaver
Openingstijden

Contactformulier