Klaver Makelaardij

Voorwaarden

Voorwaarden

Klaver Makelaardij Wonen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaver Makelaardij Wonen de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst in de Klaver Makelaardij Wonen website mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Klaver Makelaardij Wonen aan de samenstelling van de Klaver Makelaardij Wonen site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De informatie op de Klaver Makelaardij Wonen site, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Klaver Makelaardij Wonen zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Consumentenvoorwaarden
Onderstaand treft u de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM en de aanvullende voorwaarden van Klaver Makelaardij. Hierin leest u welke rechten en plichten de makelaar en uzelf heeft.

Consumentenvoorwaarden

Klik hier om de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM te downloaden (versie 2018)
Download hier
Klik hier om de Aanvullende Consumentenvoorwaarden Klaver Makelaardij Wonen te downloaden
Download hier

AV NVM voor professionele opdrachtgevers

De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM. De voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van 1 februari 2011.

Algemene voorwaarden professionele opdrachtgevers

Klik hier om de AV NVM voor professionele opdrachtgevers te downloaden
Download hier
Klik hier om de Aanvullende voorwaarden Professionele Opdrachtgevers Klaver Makelaardij Wonen te downloaden
Download hier

Privacyverklaring en Erecode

Bij Klaver Makelaardij hechten we veel waarde aan uw privacy. Om u inzicht te geven in hoe we met uw privacy en gegevens omgaan zijn de onderstaande privacy- en cookieverklaringen opgesteld.

Klik hier om de Privacyverklaring NVM en Klaver Makelaardij Wonen te downloaden
Download hier
Klik hier om de Erecode NVM te downloaden
Download hier
Klik hier om de Cookieverklaring Klaver Makelaardij Wonen te downloaden
Download hier
Neem contact op of kom langs op kantoor.
De koffie staat klaar!

Contactformulier →Of bel direct: 0226 555 777
Team Klaver
Openingstijden

Contactformulier