Klaver Blog

Het stolpenbeleid

Lees verder

De stolp: Noord-Holland’s trots

Alle Noord-Hollanders kennen het beeld: dat piramidevormige dak in het Hollandse landschap, dat boerenerf met die boomgaard en die grote stolpboerderij er op, die indrukwekkende stolpen in de polder of het historische lintdorp. De stolpboerderij hoort bij Noord-Holland. Maar er worden er steeds meer gesloopt en er branden regelmatig stolpen af. Zonde, want wat is het Noord-Hollandse landschap zonder stolpboerderijen? Een van de belangrijkste kenmerken van de provincie dreigt uit het landschap te verdwijnen, en daarmee raken we verhalen kwijt, tradities, ankerpunten én kansen voor waardevolle nieuwe ontwikkelingen in de provincie. Kortom, stolpen behoren tot het cultureel erfgoed van Noord-Holland!

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie en de Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’ hebben de handen ineen geslagen om tot een nieuwe, uitgebreide Handreiking te komen die gemeenten op weg helpt bij het vormgeven van gedegen stolpenbeleid nu en als voorbereiding op de Omgevingswet. Ook biedt de Handreiking handvatten om een goed proces in te richten vanaf het moment dat een initiatiefnemer zich bij de gemeente meldt met plannen om iets aan een stolp te veranderen. De gemeente Drechterland heeft aan de Handreiking meegewerkt als pilotgemeente en klankbord.

De handreiking is hier te lezen.

Neem contact op of kom langs op kantoor.
De koffie staat klaar!

Contactformulier →Of bel direct: 0226 555 777
Team Klaver
Openingstijden

Contactformulier