Huis van de maand: Groetweg 7 Middenmeer

Groetweg 7 Middenmeer, zijaanzicht

Wist u dat de Wieringermeer de dunbevolkste gemeente op het Nederlandse vasteland was? De gemeente telde 12.570 inwoners en had een oppervlakte van 309,37 km² (waarvan 102,70 km² water). Inmiddels valt de Wieringermeer onder gemeente Hollands Kroon.

In 1927 begon men met de drooglegging van de Wieringermeerpolder. Eerder was het eiland Wieringen middels een dijk verbonden met het vaste land. Voor het droogmaken van de polder werd gebruikgemaakt van gemaal Lely, een elektrisch gemaal bij Medenblik en gemaal Leemans, ten zuiden van Den Oever.
Volgens het oorspronkelijke plan zou de polder pas worden aangelegd als de Afsluitdijk zou zijn voltooid. Maar omdat Nederland grote behoefte had aan landbouwgrond werd de aanleg versneld. De dijk moest nu in de Zuiderzee worden aangelegd, en hierdoor ook zwaarder worden uitgevoerd. De polder was feitelijk geen IJsselmeerpolder, maar een Zuiderzeepolder (de zogenaamde Noordwestpolder). Op 21 augustus 1930 viel de polder droog en vanaf 1934 werd het nieuwe land in cultuur opgenomen. De uitgifte van land gebeurde hierbij voor het eerst via de overheid.

Dit was om te voorkomen dat er net als bij de drooglegging van de Haarlemmermeer veel armoede en zelfs malaria ontstond. De kavelgroottes voor nieuwe boeren werden door de machtige Directie Wieringermeer van de Dienst Zuiderzeewerken bepaald op 20 hectare en uitgegeven middels een pachtsysteem. Zo werd hier in hetzelfde jaar onder meer land gevonden voor het Joodse Werkdorp Nieuwesluis waarvan Abel Herzberg later directeur was.
De dorpen werden evenals de boerderijen plan-economisch aangelegd. Men legde eerst de kleinere plaatsen aan, waarbij de gedachte gold dat deze niet te groot mochten worden, omdat in grote dorpen de arbeiders te veel macht zouden kunnen krijgen en het daardoor broeinesten van opstandige activiteiten konden worden.

Ik ben één van die boerderijen…..

Gebouwd in 1936 en altijd in gebruik geweest als akkerbouwbedrijf. Totdat ze 10 jaar geleden zijn gestart met de aanleg van Agriport. Hierdoor werden veel akkerbouwbedrijven samengevoegd en kon ik dienst doen in een nieuwe functie; een pensionstal voor paarden. En ik moet u zeggen, dat bevalt me prima. Het vrolijke gehinnik en gedartel van de paarden, de geur van het verse hooi en stro stemmen me goed. Je zou kunnen zeggen; ik ben een walhalla voor de paardenliefhebber….
Ik beschik over alle faciliteiten. Een rijbaan, vele paddocks en o.a. 20 boxen kunt u hier vinden. Daarnaast is er voldoende grasland voor de paarden om heerlijk in te grazen. En de plek, ja hier bent u midden in de rust, ruimte en vrijheid. Want dat is waar de Wieringermeer bekend om staat…..
Het zou mooi zijn als mijn nieuwe bewoners ook paarden meebrengen, want daar ben ik inmiddels volledig op ingericht. Bent u het misschien?

Meer informatie over deze woning

Groetweg 7 Middenmeer, paddocks
Groetweg 7, paddocks
Groetweg 7 Middenmeer, stallen
Groetweg 7 Middenmeer, paardenbak

Contactformulier

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag
geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

  • NVM
  • funda
  • Buitenstate makelaars
  • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
  • NWWI - Nederlands Woning Waarde Instituut
  • Carestone - Verbindt zorg en vastgoed
  • Versgeperst - Marketing voor vastgoed